• Soubor
  • Importovat soubor(Ctrl+O)
  • Vymazat vše(Ctrl+E)
  • Uložit do mých návrhů(Ctrl+S)
 • Moje návrhy

   Moje návrhy

   • Všechny kategorie
   • Category #1
   • Nová kategorie
  • Tisk

    Návrh tisku

  • Sdílet

    Sdílejte svůj design Zpět ke sdílení

   • Vytvořte odkaz pro sdílení vašeho aktuálního designu pro všechny

    Váš odkaz byl úspěšně vytvořen

    Sdílet komu:

  • Nápověda
   • Nápověda

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Copyright © 2017-2022 Shopnito.cz.
    Všechna práva vyhrazena

    Powered by Lumise version 1.9.9

  • Shop
  • Zpět
  • Znovu
  • Design
  • Produkt
  • Šablony
  • Kliparty
  • Obrázky
  • Text
  • Tvary
  • Vrstvy
  • Malování
    Více
  Klikněte nebo přetáhněte obrázky sem

   Kliknutím nebo přetažením přidáte text

    Režim volného kreslení

    Uložte tuto barvu
     Tips: Kolečko myši na plátně pro rychlou změnu velikosti štětce
     • Začněte navrhovat přidáním objektů z levé strany
     • Všechny vybrané objekty jsou seskupeny | Oddělit skupinu?
     • Skupinové objekty Seskupit polohu vybraných objektů
      • Změnit barvu

       Uložte tuto barvu

      • Vytvořit QRCode
      • Možnosti
       • Automaticky zarovnejte polohu aktivního objektu s ostatními objekty
       • ON: Ponechat všechny aktuální objekty a připojit šablonu do
        OFF: Před instalací šablony vymazat všechny objekty
       • Nahraďte vybraný objekt obrázku místo vytvoření nového
      • Nahradit obrázek
      • Oříznout
      • Maska
       • Vyberte vrstvu masky

      • Odstranit pozadí
       • Odstranit pozadí

       • Hluboko:

       • Mode:

      • Filtry
       • Filtry

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jas:

       • Saturace:

       • Kontrast:

      • Vymazat filtry
      • Kliknutím a přetažením myši začněte kreslit. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Změnit barvu
       • Změnit barvu

        Uložte tuto barvu

        • Transparentní:

        • Šířka tahu:

        • Barva tahu:

       • Oddělit pozici
       • Vrstvy- pořádí
       • Pozice
        • Pozice objektu

         Zamkněte pozici objektu:

        • Svislý střed
        • Vlevo nahoře
        • Nahoře uprostřed
        • Vpravo nahoře
        • Střed Horizontální
        • Vlevo uprostřed
        • Uprostřed uprostřed
        • Vpravo uprostřed
        • Stisknutím ← ↑ → ↓ posunete o 1 pixel,
         Současným stisknutím klávesy SHIFT posunete o 10 pixelů
        • Vlevo dole
        • Uprostřed dole
        • Vpravo dole
       • Transformace
        • Otočit:

        • Zkosit X:

        • Zkosit Y:

        • Otočit po ose X:
         Otočit po ose Y:

         Uvolněte transformaci stisknutím SHIFT ⤡

       • Rodina písem
       • Upravit text
        • Upravit text

        • Velikost písma:

        • Mezery mezi písmeny

        • Výška řádku

       • Textové efekty
        • Textové efekty

        • Radius

        • Spacing

        • Křivka

        • Výška

        • Offset

        • Trident

       • Zarovnání textu
       • Velká / Malá písmena
       • Tloušťka písma tučná
       • Styl textu kurzíva
       • Podtržení textu
       Scroll to zoom